016-5440577 info@eflytt.se

Köpevillkor

1. Kundservice och Kommunikation

1.1 Kundservice

Vi strävar efter att erbjuda en överlägsen nivå av kundservice genom att vara vänliga, professionella och tillgängliga för att svara på kunders frågor.

1.2 Kommunikation

Tydlig och effektiv kommunikation med kunder är avgörande. Vi åtar oss att ge regelbundna uppdateringar om flyttprocessen och vara lyhörda för kundens behov och önskemål.

1.3 Tillhandahålla Information

Vi kommer att tillhandahålla tydlig information om våra tjänster, priser och eventuella extra kostnader i förväg.

2. Personal och Utbildning

2.1 Personal

Vår personal måste genomgå noggrann utbildning för att säkerställa att de har de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att utföra flyttjänster på ett säkert och effektivt sätt.

2.2 Professionellt

Alla anställda måste vara korrekt uniformerade och presentera sig på ett professionellt sätt.

3. Säkerhet och Skydd av Egendom

3.1 Skydd av Egendom

Vi förbinder oss att skydda kundens egendom genom att använda adekvat emballage och lastningstekniker för att förhindra skador.

3.2 Säkerhet

Alla anställda måste följa säkerhetsföreskrifter och riktlinjer för att undvika olyckor och personskador.

4. Punktlig Leverans

4.1 Överenskomna tider

Vi kommer att sträva efter att hålla sscheman och leverera kundens egendom i rätt tid.

4.2 Förseningar

Om det uppstår förseningar eller problem måste vi snabbt informera kunden och erbjuda lösningar.

5. Kvalitetskontroll och Feedback

5.1 Kvalitetskontroll

Vi kommer att implementera rutiner för kvalitetskontroll för att säkerställa att våra tjänster uppfyller höga standarder.

5.2 Feedback

Vi uppmuntrar kunder att ge feedback och kommer att använda den informationen för att ständigt förbättra våra tjänster.

6. Hållbarhet och Miljö

6.1 Hållbarhet

Vi engagerar oss i att minska vår miljöpåverkan genom att använda återvinningsbara material och överväga miljövänliga alternativ i vår verksamhet.

6.2 Miljö

Vi följer alla relevanta miljölagar och strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck.

7. Betalningspolicy

7.1 Uppdrag över totalt värde

För uppdrag med ett totalt värde överstigande 20 000 kr krävs fullständig betalning innan flyttningen påbörjas. Detta säkerställer en smidig och effektiv genomförande av uppdraget.

7.2 Fakturering för företagskunder

Fakturering för företagskunder kommer att erbjudas med betalning inom 30 dagar efter godkänd kreditupplysning. Eventuella extra kostnader som uppstår efter kreditupplysningen ska betalas omedelbart.

7.3 Försenad betalning

Vid försenad betalning förbehåller vi oss rätten att debitera förseningsavgifter och/eller upphöra med framtida tjänster tills betalningen är mottagen.

8. Reklamation av Skadade Möbler/Bohag

8.1 Kundens inspektion

Kunden uppmanas att noga inspektera sin egendom vid mottagandet.

8.2 Rapportera

Eventuella skador eller förluster måste rapporteras omedelbart till vårt företag. Kunden ska lämna in en skriftlig reklamation inom [ange antal dagar, t.ex., 72 timmar] från mottagandet av egendomen.

8.3 Reklamationsprocessen

För att underlätta reklamationsprocessen måste kunden tillhandahålla dokumentation såsom fotografier och en detaljerad beskrivning av skadorna.

8.4 Reparera eller Ersätta

Vi förbehåller oss rätten att reparera eller ersätta skadad egendom, förutsatt att skadan uppstått under vår hantering och inte som ett resultat av kundens försummelse eller felaktig förpackning.

8.5 Tvist Lösning

I händelse av tvist kommer vi att samarbeta med kunden för att finna en rättvis och ömsesidigt acceptabel lösning.

9. Ersättning och Betalning av Skador

9.1 Ersättning

Ingen ersättning kommer att betalas ut till kunden om fakturan inte har betalats i sin helhet och före förfallodatum.

9.2 Ersättning för skador

Ersättning för skador kommer att göras efter en noggrann bedömning av vår personal. Kunden måste tillhandahålla nödvändig dokumentation, inklusive fotografier och en detaljerad beskrivning av skadorna.

9.3 Skadeersättning

För att underlätta processen för skadeersättning måste kunden också ha betalat eventuella utestående fakturor, inklusive eventuella rut-avdrag, innan ersättning kan behandlas.

9.4 Neka ersättning

Vi förbehåller oss rätten att neka ersättning om skadan beror på felaktig förpackning från kundens sida, om kunden inte har rapporterat skadan inom den angivna tidsramen, eller om skadan uppstod på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

9.5 Eventuella ersättningar

Eventuella ersättningar kommer att betalas ut så snart som möjligt efter godkännande av skadeanspråket och kvittning av eventuella utestående belopp.

10. Denna sammansatta policy

10.1 Sammansatta policy

Denna sammansatta policy är avsedd att skapa tydlighet och trygghet för både företaget och kunden i samband med flyttningsprocessen. Det är viktigt att dessa policys kommuniceras tydligt till kunderna och att de accepterar villkoren innan genomförandet av flyttuppdraget.

11. Policy för Nyckelhantering

11.1 Policy för Nyckelhantering vid Avbrutet Avtal

Denna policy syftar till att klargöra vår rätt att behålla kundens nycklar i händelse av att kunden avbryter avtalet efter att flytt- och städuppdrag har påbörjats eller slutförts. Vi förbehåller oss rätten att behålla kundens nycklar efter att flytt- och städuppdrag har utförts om kunden väljer att avbryta det tidigare överenskomna avtalet. Detta gäller i följande situationer: Kunden godkänner inte köpet via den tillhandahållna betalningslänken (RockerPay) inom den överenskomna tidsramen. Kunden väljer att inte följa de betalningsvillkor som avtalats vid beställningen. Kunden avbryter avtalet utan att ha betalat för de tjänster som redan har utförts. Genomförande: Nycklarna kommer att hållas kvar tills dess att full betalning för de utförda tjänsterna har mottagits enligt de överenskomna villkoren. Kunden informeras skriftligen om nyckelhanteringen och orsaken till att nycklarna behålls. Nycklarna returneras omedelbart till kunden efter att betalningen har bekräftats. Undantag: Eventuella undantag från denna policy kan endast göras efter skriftlig överenskommelse mellan företaget och kunden.

Den här webbplatsen använder kakor. Se våran cookiespolicy